Schrijfcursussen

Regelmatig vragen mensen ons om schrijfcursussen. Als je hiervoor belangstelling voor hebt stuur ons een mailtje, dan kom je op de lijst.
De eerstvolgende schrijfcursus zou plaats gevonden hebben in het zonnige zuiden van Portugal, van 10-16 mei 2020, maar deze ging vanwege Corona niet door. Als de cursus doorgaat vind je dat bij nieuws.
Dit geldt ook voor de cursus ‘schrijven aan onze keukentafel’.