SCHRIJFCURSUSSEN

Regelmatig vragen mensen ons om schrijfcursussen. Als je hiervoor belangstelling voor hebt stuur ons een bericht, dan kom je op de lijst.
De eerstvolgende schrijfcursus zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het zonnige zuiden van Portugal, april/mei 2020.
Daarnaast zijn wij van plan ook de cursus ‘schrijven aan onze keukentafel’ 
in 2020 weer aan te bieden.
Binnenkort volgt hierover meer informatie.