Zilveren Griffel Applaus voor mijn vinger

Op 21 juni ontving ik – uit handen van onze zoon Lot – een Zilveren Griffel voor
Applaus voor mijn vinger, uitgeverij Querido, met beelden van Jan Jutte.
Hieronder het juryrapport:

‘In Applaus voor mijn vinger staan 52 gedichten die op treffende wijze de belevingswereld van jongeren in poëtische taal uitdrukken. Met humor, woordspelingen, verschillende rijmvormen en verrassende alliteraties ontvouwen zich poëtische verhalen vanuit het perspectief van jongeren.
De schrijver wisselt luchtige en lichte gedichten af met gevoelige en filosofische gedichten die complex zijn of, dankzij de beeldspraak, meerdere lagen hebben en uitnodigen tot lezen en herlezen. De mooie zinnen, ritmische herhalingen, woordvondsten en onverwachte wendingen in de laatste strofen zorgen voor groot leesplezier. Het prikkelende taalspel kan jongeren stimuleren om hun gevoelens te verwoorden en biedt een ingang om gesprekken te voeren over de thema’s die hen raken.
Erik van Os slaagt erin de ervaringen van jongeren op te lichten en hen door zijn poëtische blik een nieuwe manier van kijken mee te geven. Applaus voor mijn vinger is een sprankelend boek waarin de taal en het beeld een muzikaal samenspel vormen, waarvan de melodie nog lang in het gehoor blijft klinken.’